CONTAINER
 
TIRAB tillhandahåller containers för lång- och korttidshyra och ombesörjer via entreprenör tömning
och hämtning av dessa. Det lastade avfallet transporteras därefter till Timrå Återvinningscentral
för ytterligare sortering innan slutdestination.
Vi erbjuder containers i storlekar från 8 m³ till 35 m³ samt förrådscontainers.
 
LIFTDUMPERCONTAINERS
 
Vi erbjuder liftdumpercontainers i storlekarna 8-10 m³. Dessa finns tillgängliga i öppna och täckta
(låsbara) utföranden. Liftdumpercontainers är vår vanligast förekommande container för såväl
industri/företag som privatpersoner när det kommer till att kasta t.ex. grovsopor, byggavfall, tegel etc.
 
Beroende på att priserna för tömning/hämtning kan variera beroende på körsträcka/innehåll ber vi Er
att kontakta oss på Tel: 060-57 39 15 för prisuppgift.
 

LASTVÄXLARFLAK
 
Lastväxlarflak tillhandahålls i storlekarna 18-35 m³. Yttermåtten på dessa ligger på 2,5 x 6 m.
 
Beroende på att priserna för tömning/hämtning kan variera beroende på körsträcka/innehåll ber vi Er
att kontakta oss på Tel: 060-57 39 15 för prisuppgift.