Timrå Återvinningscentral

Timrå Återvinningscentral är belägen på Timrå industriområde, Svetsarvägen 10.

Återvinningscentralen är bemannad. Du ansvarar dock själv för att ditt avfall hamnar i rätt behållare.
Följ personalens instruktioner och anvisningar. Lämnas avfallet i säckar skall innehållet i säcken vara 
av samma sort. Fråga personalen om du är osäker.
 
Vi är tacksamma om du försorterar hemma för att minska risken för köbildning.