Källsortering

För att få en bra miljö räcker det inte med att hushållen sorterar sitt avfall. Företagen måste även de sortera sitt avfall och på så sätt bidra till att värna om den miljö vi lever i.

Men det gäller för producenterna att ta fram förapackningar/produkter som stimulerar både hushållen och företagen att sortera sitt avfall. Det är producenterna som ska ansvara för att information om sortering av avfall kommer ut till konsumenterna.

Börja med att sortera det avfall som uppstår på företag, dvs skilj på plast, papper, glas, wellpapp, metaller samt farligt avfall. Detta avfall läggs i respektive kärl som finns på arbetsplatsen. För farligt avfall finns särskilda regler och skall lämnas separat på Återvinningscentralen. Det är därför viktigt att alla inblandade parter på arbetet är informerade om vad som gäller för just sitt företags avfallshantering.