Kompostering

Kompostering kommer från latin och betyder, sätta samman eller blanda ihop. Kompost innebär nedbrytning av material. För att få denna nedbrytning är det viktigt att man sorterar ut det material som är komposterbart. Kompostering är en levande process somkräver syre för att inte dö. Syre får komposten genom att man rör i den. Men man måste även blanda i levande kväverikt material med dött organiskt material för att proccessen ska överleva.