TILLSAMMANS KAN VI
ARBETA MOT EN RENARE MILJÖ

CONTAINERS & KÄRL 

 TIRAB tillhandahåller containers för lång- och korttidshyra och ombesörjer via entreprenör tömning och hämtning av dessa. Det lastade avfallet transporteras därefter till Timrå Återvinningscentral för ytterligare sortering innan slutdestination. 

Vi erbjuder containers i storlekar från 8 m³ till 35 m³ samt förrådscontainers. 


Vad kostar det att hyra?


Kontakta oss för prisuppgifter >>

CONTAINERS & KÄRL 

 TIRAB tillhandahåller containers för lång- och korttidshyra och ombesörjer via entreprenör tömning och hämtning av dessa. Det lastade avfallet transporteras därefter till Timrå Återvinningscentral för ytterligare sortering innan slutdestination. 

Vi erbjuder containers i storlekar från 8 m³ till 35 m³ samt förrådscontainers. 


LIFTDUMPERCONTAINERS 

 Vi erbjuder liftdumpercontainers i storlekarna 8-10 m³. Dessa finns tillgängliga i öppna och täckta (låsbara) utföranden. Liftdumpercontainers är vår vanligast förekommande container för såväl industri/företag som privatpersoner när det kommer till att kasta t.ex. grovsopor, byggavfall, tegel etc. 


Beroende på att priserna för tömning/hämtning kan variera beroende på körsträcka/innehåll ber vi Er att kontakta oss på Tel: 060-57 39 15 för prisuppgift. 


LASTVÄXLARFLAK 

Lastväxlarflak tillhandahålls i storlekarna 18-35 m³. Yttermåtten på dessa ligger på 2,5 x 6 m. 


Beroende på att priserna för tömning/hämtning kan variera beroende på körsträcka/innehåll ber vi Er att kontakta oss på Tel: 060-57 39 15 för prisuppgift.