TILLSAMMANS KAN VI
ARBETA MOT EN RENARE MILJÖ


Om TIRAB


TIRAB, Timrå Renhållnings AB bildades i sin nuvarande form 1971, men verksamhetens anor sträcker sig till slutet av 1950-talet. 

 

Vår verksamhet är kommunal entreprenad för Timrå kommun gällande insamling av hushållsavfall och slamtömning av enskilda avloppsanläggningar. 


Dessutom utför vi transporter av industriavfall, byggavfall, återvinningsbart material och farligt avfall samt uthyrning av avfallscontainers.