TILLSAMMANS KAN VI
ARBETA MOT EN RENARE MILJÖ

Välkommen till TIRAB

Timrå Renhållnings AB (Tirab) jobbar som entreprenör åt Timrå Kommun. Alla i Timrå vill leva i en ren och sund livsmiljö. Då är det viktigt att vårt samhällsliv är ekologiskt hållbart.


Genom att öka miljömedvetenheten och kunskapen om avfall och avfallshantering hos befolkningen kan vi uppnå detta. En annan viktig del är att försöka återanvända så mycket som möjligt av de produkter vi använder.  Detta vill vi uppnå genom att kunna förmedla rätt kunskap hur man på bästa sätt tar hand om sina sopor och avfall.

Aktuellt

HÄMTNING AV GROVSOPOR 2024

Läs mer» 


ÖPPETTIDER TIMRÅ ÅVC 2024

Läs mer» 
 ÅTERVINNINGSCENTRALEN

ÖPPETTIDER & INFORMATION >>